11.12.06

Brobyggare

Idag hade jag glädjen och äran att räcka över mitt andra brobyggarpris. Delegationen för svensk service inom bildningssektorn i Esbo, där jag sitter som ordförande, valde till Årets Brobyggare Päivi Merkkiniemi. Brobyggarpriset ges till en person som inte har svenska som modersmål men på ett eller annat sätt bidrar till svensk service i Esbo. Päivi Merkkiniemi är såtillvida speciell, att hon inte själv talar speciellt mycket svenska. Däremot har hon redan i tio år arbetat för att vi även i framtiden skall ha finskspråkiga personer i Esbo som kan tala god svenska. Detta genom att hon år 1995 grundade ett språkbadsdaghem. Hon har också varit aktiv i språkbadsskolan som förälder. Språkbad är ett ypperligt sätt att lära sig ett språk, men också ett effektivt sätt att påverka attityderna mot svenskan. Då barnet går i språkbadsdagis eller -skola får hela familjen och bekantskapskretsen bekanta sig med ett nytt språk, och ser hur nyttigt det är att kunna svenska. Aktivt arbete för språkbadets framtid är en stor insats för svensk service idag och i morgon. Grattis Päivi!

2 kommentarer:

SaunaMatti sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
SaunaMatti sa...

Nice Blog..... ;-)