16.11.06

Plumsa i språkbadkaret!

I förrgår satt jag med några tiotal föräldrar, lärare och andra språkbadsintresserade och diskuterade språkbadets förutsättningar i Esbo, goda och ( ja- de finns) dåliga sidor, vem som kan språkbada, och hur det egentligen går till. Det var mycket intressant. I Esbo har vi redan under flera år kämpat för att språkbadet skall få fortsätta på nuvarande nivå, med undervisning i tre lågstadieskolor och två högstadieskolor. De som vet vad det går ut på har svårt att förstå varför någon kunde motsätta sig språkbadet som undervisningsmetod. Språkbad passar de allra flesta barn, och språkbadande barns skolframgång är i genomsnitt bättre än utan språkbad. De lär sig språk och realämnen lättare och efter 9 år i språkbad kan de välja mellan att gå i gymnasium på finska eller svenska.

Jag träffade förutom vuxna också ett antal språkbadselever. Barn som går i klass 2, klass 5 och klass 9. Alla kunde snacka med mig på svenska (trots att de talade finska sinsemellan- de är ju finskspråkiga). De verkade dessutom glada att de kunde tala svenska, inte alls stressade över någon slags "tvång", inte heller rädda att säga fel. När jag jämför deras språkbruk med mina vuxna elevers, kan jag bara undra varför inte alla kunde lära sig språk genom språkbad.... även vuxna.

Inga kommentarer: