31.3.06

Vilken vecka!

Det här veckoslutet har jag gått och väntat på i - ja flera veckor! Senaste veckoslut hade jag ingen fritid alls och under den här veckan har jag jobbat än i Lojo eller Hyvinge, än i Helsingfors. På fredagen blir det ännu en Lojo-dag, och sedan får jag sova!

Det där med Lojo är annors trevligt. Jg börjar smått le när jag kommer dit, förutom att den nya motorvägen är bra att köra och eleverna är motiverade, tror jag att det beror på blotta tanken att det finns en stad som är frivilligt tvåspråkig! Delvis är det ju också därför jag undervisar där; för att vårdpersonalen skall klara sig lite bättre med svenskspråkiga patienter.

Jag läste i tidningen idag att över hälften av företagsledarna anser att goda kunskaper i svenska är viktiga för verksamheten. Efter att det andra inhemska ( i praktiken alltså svenskan) blev frivilligt i studentskrivningarna tycker jag att den här vinkeln inte tagits upp tillräckligt. Ungdomar, som låter bli att skriva svenskan, antingen för att de inte vill sätta tid på svenskan eller bara prioriterar annat, stänger en massa dörrar. Det här är ju bra för tvåspråkiga unga, som bra klarar av båda språken, men det är synd att så många väljer bort inte bara språket, utan allt som kunskaper i svenska medför. Jag hoppas att både högstadiernas och gymnasiernas studiehandledare påminner dem om riskerna med att låta bli att skriva svenskan. Kunde man kanske göra studier i svenska mera roliga eller attraktiva?

Inga kommentarer: